Rozmiar: 571747 bajtów
Przepisy i akty prawne
Ustawy

Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej

Tekst ujednolicony po zmianie z dnia 1 marca 2002 roku. Tekst ujednolicony powstał na podstawie Dzienników Ustaw: z 2001 r.: nr 81, poz. 889 (urzędowy tekst jednolity), nr 102, poz. 1115, z 2002 r.: nr 4, poz. 31, nr 25, poz. 253.


Rozporządzenia

Rozporządzenie MEN z dnia 27 czerwca 2001 r.

Rozporządzenie dotyczy kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania.

Rozporządzenie MEN i Sportu z dnia 20 grudnia 2002 r.

Rozporządzenie dotyczy: zmiany rozporządzenia w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania.

Rozporządzenie MEN i Sportu z dnia 29 października 2003 r.

Rozporządzenie dotyczy: zmiany rozporządzenia w sprawie wykazu dyscyplin i dziedzin sportu, w których mogą działać polskie związki sportowe, oraz szczegółowych warunków i trybu udzielania zezwoleń na tworzenie polskich związków sportowych.

Rozporządzenie MEN z dnia 12 września 2001 r.

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej.

Rozporządzenie MEN i Sportu z dnia 9 maja 2003 r.

Rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.
statystyka


Copyright © 1982-2015. Wszelkie prawa własności do materiałów zawartych w niniejszym serwisie zastrzeżone.