Rozmiar: 571747 bajtów
Okite - program ideowy Karate Tsunami
1. Powrót do tradycyjnej formy doskonalenia się w oparciu o ideę Karate.

2. Celem w Karate Tsunami jest osiągnięcie:

    o Bodai = stanu jedności ducha i ciała,
    o Nehan = stanu jedności i harmonii z otoczeniem.

Środkami do osiągnięcia celu są stosowane w jednakowym stopniu:

    o Zen = ćwiczenia medytacyjne,
    o Karate = ćwiczenia fizyczne.

3. Sztuka walki w Karate Tsunami służy do zrozumienia wartości życia własnego oraz innych ludzi, a także do:

    o doskonalenia się w aspekcie fizycznym,
    o rozwoju samodyscypliny,
    o nauki umiejętności skutecznej samoobrony.

4. Nie istnieje styl najlepszy. Wszystkie wnoszą do Karate określone wartości. W Karate Tsunami dąży się do opanowania i analizy dorobku różnych stylów bez skłaniania się w stronę któregokolwiek z nich. Unika się przez to zahamowań wywołanych jednostronnością rozwiązań jednego stylu.

5. Odrzucenie kultu mistrzów. Warunkiem postępu w Karate Tsunami jest wiara we własne możliwości. Celem procesu szkoleniowego jest rozwój refleksji i krytycznej oceny oraz świadomości i inicjatywy każdego studenta.

6. Wszechstronne wykorzystanie zasad równości i demokracji:

    o w procesie podejmowania decyzji,
    o w procesie szkoleniowym.Tekst "Okite" w języku japońskim

Rozmiar: 84144 bajtów


statystyka


Copyright © 1982-2015. Wszelkie prawa własności do materiałów zawartych w niniejszym serwisie zastrzeżone.